Manie

Soms is een kraamvrouw niet zozeer somber en bedroefd, maar het tegenovergestelde: overactief en gedreven. Deze gemoedstoestand wordt (hypo)manie genoemd.

In een manische fase kan de wereld niet stuk. Een manisch persoon barst van de energie, heeft weinig slaapbehoefte en vindt de omgeving maar slome duikelaars. Dit geeft vaak aanleiding tot heftige woordenwisselingen.

Symptomen van manie

Een manie is te herkennen aan de volgende kenmerken.

Stoornissen in het gevoelsleven:

 • Een juichstemming, vol zelfvertrouwen en zelfovertuiging zijn, maar ook irritatie komt vaak voor. Gedachten als: ‘Ik kan de wereld aan, mij kan niets gebeuren’. Vaak is de patiënt ook erg snel geïrriteerd, immers: ‘De anderen zijn maar zielige tobbers, die vinden dat ik maar te snel ga’.

Stoornissen in het denken:

 • Is in een depressieve fase het denken vaak erg traag, in een manie wordt dit vaak als te snel beleefd: ‘Ik kan mijn gedachten nauwelijks bijhouden’. Dit kan zo snel gaan dat een patiënt van de hak op de tak gaat praten en er nauwelijks meer een lijn in zijn gedachten is te vinden.
 • Ook over wat er wordt gedacht is er groot verschil met een depressieve fase: de patiënt is vaak overtuigd dat alles mogelijk is, en heeft vaak het idee speciaal te zijn in vergelijking tot andere mensen.

Deze symptomen kunnen zo overheersend worden dat de toetsing met de realiteit verloren gaat. Dan ontstaat een psychose.

Vitale kenmerken:

 • Direct bij het wakker worden zeer actief zijn;
 • Te vroeg ontwaken of soms gehele slapeloosheid: ‘s ochtends om vier uur het huis stofzuigen;
 • Voor alles te porren zijn en snel afgeleid zijn;
 • Barsten van de energie, veel dadendrang;
 • Volledige lichamelijke uitputting;
 • Veel meer zin in seks hebben dan normaal;
 • Een goede eetlust maar geen rust om te eten; gewichtsverlies;
 • Overmatige behoeften, die vaak pijnlijke gevolgen hebben, zoals:
  • extreme koopzucht, waardoor veel schulden ontstaan;
  • seksuele ontremdheid, waarover later veel schuld- en  schaamtegevoelens zijn;
  • zakelijke transacties afsluiten die later volledig ondoordacht blijken.

Hypomanie

De kenmerken van de hypomanie komen overeen met die van een manie, maar zijn minder heftig.Een verschil met een manie is dat er bij hypomanie geen sprake is van verwardheid (psychose). Men spreekt al van een ‘stoornis’ als de kenmerken van een manier kort (vier dagen) aanwezig zijn en er sprake is van gedragsverandering en schade (slechte zelfzorg, verwaarlozing van het kind, etc.).