Zwangerschap en psychiatrie

Tijdens de zwangerschap en bevalling vinden aanzienlijke fysieke, psychologische en sociale veranderingen plaats. Deze veranderingen kunnen gepaard gaan met stress. Ook kunnen zij direct en indirect leiden tot het (opnieuw) ontwikkelingen van psychiatrische ziekten. Zwangere vrouwen en kraamvrouwen hebben dan ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis.

Psychiatrische problemen die gerelateerd zijn aan de zwangerschap of het kraambed bestrijken de periode van conceptie tot zes maanden na de bevalling.

Vaak worden psychiatrische ziekten in een zwangerschap niet erkend of gediagnosticeerd. Dit komt omdat veel klachten die optreden tijden de zwangerschap overeenkomen met klachten die optreden tijdens psychiatrische ziekten. Denk aan slapeloosheid, verandering van eetlust en/of gewicht, gebrek aan energie, hoofdpijn, hartkloppingen en vermoeidheid. Als dergelijke klachten optreden, wordt de oorzaak vaker gezocht bij de zwangerschap dan bij een psychiatrische ziekte.

Psychiatrische problemen in het kraambed kunnen de interactie tussen moeder en kind bemoeilijken. Met name de eerste dagen en weken na de bevalling zijn van groot belang gebleken in het tot stand komen van een adequate moeder-kind relatie. Het niet tot stand komen van een goede relatie tussen moeder en kind heeft een negatief effect op het functioneren als moeder.

Risicofactoren

Bepaalde omstandigheden kunnen de kwetsbaarheid voor het optreden van een psychiatrische stoornis tijdens de zwangerschap of na de bevalling vergroten. Deze risicofactoren kunnen zowel psychiatrisch als verloskundig, obstetrisch dus, van aard zijn.

Psychiatrische risicofactoren zijn:

  • een eerder doorgemaakte psychiatrische ziekteperiode bijvoorbeeld bij een vorige zwangerschap of bevalling
  • psychiatrische stoornissen bij bloedverwanten
  • het nu hebben van psychische klachten.

Verloskundige risicofactoren zijn:

  • een ongeplande of ongewenste zwangerschap
  • een moeizaam of gecompliceerd verlopen eerdere zwangerschap of bevalling
  • algemene risico‚Äôs, zoals alleenstaand moederschap en een gebrekkig sociaal netwerk.