De mogelijkheid van ondertoezichtstelling van het nog ongeboren kind bij twijfels over de veiligheid van de thuissituatie

Bij 2 zwangere vrouwen werd tijdens de zwangerschap een zorgmelding bij Bureau Jeugdzorg gedaan met het verzoek om een antenatale ondertoezichtstelling. De eerste patiënte was 27 jaar, gravida 1, para 0. Zij was bekend wegens schizofrenie en impulsief agressief gedrag bij een persoonlijkheidsstoornis, een verleden van terbeschikkingstelling en zorgwekkende zorgmijding. De tweede was een 36-jarige gravida 2, para 1, die bekend was wegens een bipolaire stoornis en de uithuisplaatsing van een eerder kind. Voor eerstgenoemde patiënte volgde ondertoezichtstelling van de ongeboren vrucht. Bij de andere patiënte werd het verzoek afgewezen. Tien dagen na de geboorte volgde bij een ontspoorde thuissituatie alsnog ondertoezichtstelling. Vóór de geboorte kan op basis van maternale kenmerken een relevante risicotaxatie gemaakt worden. Het is mogelijk om een ongeboren vrucht vanaf 24 weken amenorroeduur onder toezicht te laten stellen. Hiermee wordt voorkomen dat een gezonde zuigeling langdurig wordt opgenomen in een ongezonde prikkelarme ziekenhuisomgeving. Ook voorkómt men zo de stressvolle situatie die kan ontstaan als ouders, wanneer het onderzoek naar de thuissituatie nog gaande is, hun pasgeboren kind dreigen weg te halen uit het ziekenhuis.

http://www.ntvg.nl/publicatie/de-mogelijkheid-van-ondertoezichtstelling-van-het-nog-ongeboren-kind-bij-twijfels-over-de/volledig

Pregnancy outcome of women using atypical antipsychotic drugs: a prospective comparative study

datum: 07/11/2006

Van: K. Mc Kenna et al.

Uit: J Clin Psychiatry (2005); 66:444-449.

Eerste vergelijkende studie naar zwangerschaps uitkomsten bij vrouwen die atypische antipsychotica gebruiken. De controle groep bestond uit zwangeren die deze middelen niet gebruiken en ook geen psychiatrische ziekte hadden.

Er waren geen aanwijzingen voor een verhoogd aantal aangeboren afwijkingen.
Vergeleken met de controle groep werden er meer babies met een laag geboortegewicht geboren in de groep vrouwen die atypische antipsychotica gebruikten. Commentaar het is onbekend of dit een effect van de ziekte bij de moeder is of het effect van medicatie gebruik Lees verder