Risico op neonatale pulmonale hypertensie bij SSRI-gebruik door moeder beperkt

Persisterende pulmonale hypertensie bij de neonaat (PPHN) is een zeldzame aandoening die voorkomt bij ongeveer 1,9 op de 1000 levendgeborenen. Symptomen variëren van lichte ademhalingsproblemen tot ernstig zuurstoftekort, waarbij intensieve medische zorg nodig kan zijn. In 2006 werd voor het eerst een relatie beschreven tussen SSRI-gebruik in de zwangerschap en het optreden van PPHN.

Lees verder

Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of persistent pulmonary hypertension in the newborn

Artikel

Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of persistent pulmonary hypertension in the newborn: population  based cohort study from five Nordic countries. Kieler H, Artama M, Engeland A, Ericsson Ö, Furu K, Gissler M, et al. BMJ 2012; 344:d8012. Lees verder

Antidepressiva en PPHN

Selective Serotonin-Reuptake Inhibitors and Risk of Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn

Chambers et al.

NEJM 2006; 354: 579-87

Chambers en medewerkers beschrijven het risico op permanente hoge bloeddruk in de longslagader (PPHN) van de pasgeborene na blootstelling aan SSRI’s (antidepressiva) in de zwangerschap.
Conclusie: PPHN is geasscocieerd met SSRI-gebruik laat in de zwangerschap. Lees verder