Risicoprofielen voor psychiatrische stoornissen bij zwangeren en kraamvrouwen

A.Wewerinke, A.Honig, M.Heres, H.Wennink.

NTvG, (2006) 150: 294-298.

De frequentst voorkomende psychiatrische ziektebeelden pre en post partum zijn vooral depressie (komt bij 10% van de zwangeren voor), in mindere mate, paniekstoornis en zeldzaam psychose. Deze ziektebeelden hebben niet alleen negatieve gevolgen voor het welbevinden van de moeder, maar kunnen ook leiden tot obstetrische complicaties en een gestoorde moeder-kindrelatie.

Lees verder