Kans op bloeding bij bevalling door antidepressiva weegt niet op tegen risico’s stoppen

Het bericht dat alle antidepressiva zorgen voor ernstig bloedverlies bij bevallingen heeft tot een storm van vragen geleid bij de POP-poli, het expertise- en behandelcentrum voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen met een psychiatrische aandoening van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Psychiater Adriaan Honig: ‘Vrouwen zijn ongerust en vragen zich af of ze wel door moeten gaan met slikken van hun medicatie. Het antwoord is ‘ja’, de kans op een dergelijke bloeding is 1 tot 1,5 %. De gevolgen van stoppen met medicatie zijn vaak veel ernstiger voor moeder en kind.’ Lees verder

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) tijdens de zwangerschap en post-partumperiode.

A.M.G. de Pender, M.P. Lambregtse-v.d. Berg, M.E. Raats
Tijdschrift voor de psychiatrie.

Onderwerp

Literatuur onderzoek over het voorkomen (prevalentie), oorzaken, beloop en behandeling van OCS tijdens de zwangerschap aan de hand van twee ziektegevallen. Lees verder

Hebben interventies bij moeders met een postnatale depressie invloed op de interactie tussen moeder en kind, en op de cognitieve ontwikkeling van het kind?

In onderzoek naar de behandeling van postnatale depressie is tot nu toe vooral gekeken naar de effecten op de moeder. De laatste jaren is ook onderzoek gedaan naar het effect van interventies op de interactie tussen moeder en kind en op de cognitieve ontwikkeling van laatstgenoemde. Wat heeft dat onderzoek opgeleverd? Lees verder

Risicoprofielen voor psychiatrische stoornissen bij zwangeren en kraamvrouwen

A.Wewerinke, A.Honig, M.Heres, H.Wennink.

NTvG, (2006) 150: 294-298.

De frequentst voorkomende psychiatrische ziektebeelden pre en post partum zijn vooral depressie (komt bij 10% van de zwangeren voor), in mindere mate, paniekstoornis en zeldzaam psychose. Deze ziektebeelden hebben niet alleen negatieve gevolgen voor het welbevinden van de moeder, maar kunnen ook leiden tot obstetrische complicaties en een gestoorde moeder-kindrelatie.

Lees verder