Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) tijdens de zwangerschap en post-partumperiode.

A.M.G. de Pender, M.P. Lambregtse-v.d. Berg, M.E. Raats
Tijdschrift voor de psychiatrie.

Onderwerp

Literatuur onderzoek over het voorkomen (prevalentie), oorzaken, beloop en behandeling van OCS tijdens de zwangerschap aan de hand van twee ziektegevallen. Lees verder

Antidepressiva en PPHN

Selective Serotonin-Reuptake Inhibitors and Risk of Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn

Chambers et al.

NEJM 2006; 354: 579-87

Chambers en medewerkers beschrijven het risico op permanente hoge bloeddruk in de longslagader (PPHN) van de pasgeborene na blootstelling aan SSRI’s (antidepressiva) in de zwangerschap.
Conclusie: PPHN is geasscocieerd met SSRI-gebruik laat in de zwangerschap. Lees verder

Psychiatrische stoornissen bij zwangeren en kraamvrouwen

De frequentst voorkomende psychiatrische ziektebeelden pre en post partum zijn vooral depressie en, in mindere mate, paniekstoornis en psychose.Deze ziektebeelden hebben niet alleen negatieve gevolgen voor het welbevinden van de moeder, maar kunnen ook leiden tot obstetrische complicaties en een gestoorde moeder-kindrelatie.Daarom is het belangrijk vrouwen met een verhoogd risico op een psychiatrische stoornis te identificeren, bij voorkeur voor of tijdens de zwangerschap. De belangrijkste risicofactor is een psychiatrische stoornis in de anamnese. Obstetrische risicofactoren voor een depressie zijn: ongeplande of ongewenste zwangerschap, zwangerschapshypertensie, een spoedsectio-caesarea, en een vroeg ontslag uit het ziekenhuis. Overige factoren zijn: lage sociaal-economische status, recent ‘life event’, negatief zelfbeeld, weinig sociale ondersteuning, immigratie in de laatste 5 jaar, een gevoel van controleverlies tijdens de bevalling, en voedingsproblemen met het kind. Voor de behandeling van een zwangere of kraamvrouw met mogelijk een psychiatrische stoornis wordt zij verwezen naar, bij voorkeur, een gecombineerde polikliniek voor psychiatrie en obstetrie dan wel naar een psychiater in een algemeen ziekenhuis, in geval van een zwaarwegende risicofactor zoals een eerder doorgemaakte psychiatrische stoornis (al dan niet in het kraambed), ernstige, actuele psychiatrische symptomen of langdurig gebruik van psychofarmaca.

http://www.ntvg.nl/publicatie/psychiatrische-stoornissen-bij-zwangeren-en-kraamvrouwen/volledig