De mogelijkheid van ondertoezichtstelling van het nog ongeboren kind bij twijfels over de veiligheid van de thuissituatie

Bij 2 zwangere vrouwen werd tijdens de zwangerschap een zorgmelding bij Bureau Jeugdzorg gedaan met het verzoek om een antenatale ondertoezichtstelling. De eerste patiënte was 27 jaar, gravida 1, para 0. Zij was bekend wegens schizofrenie en impulsief agressief gedrag bij een persoonlijkheidsstoornis, een verleden van terbeschikkingstelling en zorgwekkende zorgmijding. De tweede was een 36-jarige gravida 2, para 1, die bekend was wegens een bipolaire stoornis en de uithuisplaatsing van een eerder kind. Voor eerstgenoemde patiënte volgde ondertoezichtstelling van de ongeboren vrucht. Bij de andere patiënte werd het verzoek afgewezen. Tien dagen na de geboorte volgde bij een ontspoorde thuissituatie alsnog ondertoezichtstelling. Vóór de geboorte kan op basis van maternale kenmerken een relevante risicotaxatie gemaakt worden. Het is mogelijk om een ongeboren vrucht vanaf 24 weken amenorroeduur onder toezicht te laten stellen. Hiermee wordt voorkomen dat een gezonde zuigeling langdurig wordt opgenomen in een ongezonde prikkelarme ziekenhuisomgeving. Ook voorkómt men zo de stressvolle situatie die kan ontstaan als ouders, wanneer het onderzoek naar de thuissituatie nog gaande is, hun pasgeboren kind dreigen weg te halen uit het ziekenhuis.

http://www.ntvg.nl/publicatie/de-mogelijkheid-van-ondertoezichtstelling-van-het-nog-ongeboren-kind-bij-twijfels-over-de/volledig

Bipolaire stoornis en zwangerschap

Management op bipolar disorder during pregnancy and the postpartum period

K.A. Yonkers et al.

Am J Psychiatry 161(4): 608-620.

Overzichtsartikel
Bipolaire stoornis komt bij 0.5-1.5% van de vrouwen in vruchtbare levensfase voor. De mogelijkheid op zwangerschap altijd bespreken met patiente met bipolaire stoornis. Hoog risico op verergering tijdens post partum episode. Effect van medicatie afhankelijk van soort medicatie en moment van gebruik. Behandeling met medicatie kan risico op terugval verlagen en daarmee problemen voor moeder en kind reduceren. Hierbij is het advies de minimaal effectieve dosis te gebruiken.

Lees verder

Treating mood disorders during pregancy

Van: M. Eberhard-Gran et al.

Uit: safety considerations. Drug Safety (2005) 28 (8): 695-706.

Overzichtsartikel psychofarmaca
Risico aangeboren afwijkingen:
SSRI’s (moderne antidepressiva) en TCA (klassieke antidepressiva) geven geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Benzodiazepines (kalmerings- en slaapmiddelen) in het eerste trimester zijn geassocieerd met lip/gehemelte spleet defecten, maar dit risico is minder dan 1%. Stemmingsstabilisatoren  (lithium en antiepileptica) hebben verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Bij lithium is er een verhoogde kans op een aangeboren hartafwijking (Epsteins anomalie), maar het risico is erg laag namelijk 1 op de 1000. Bij antiepileptica is het belangrijkste risico neurale buis defecten (open ruggetje). Nieuwe antipsychotica geven geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen.

Lees verder