Neurodevelopmental effects of prenatal exposure to psychotropic medications

Artikel

Neurodevelopmental effects of prenatal exposure to psychotropic medications. S. Gentile. Depression and Anxiety 27:675-686 (2010). Lees verder

Safety of haloperidol and penfluridol in pregnancy: a multicenter, prospective, controlled study

datum: 07/11/2006

Van: O. Diav-Citrin et al. 

Uit: J Clin Psychiatry (2005); 66:317-322

Vergelijkende studie  naar haloperidol en penfluridol (klassieke antipsychotica) gebruik in de zwangerschap en aangeboren afwijkingen.

Er lijken geen aanwijzingen te zijn voor een verhoogd aantal aangeboren afwijkingen. De grootte van de groep is echter niet optimaal. Daarom wordt aangeraden om een screeningsecho te laten verrichten.

Pregnancy outcome of women using atypical antipsychotic drugs: a prospective comparative study

datum: 07/11/2006

Van: K. Mc Kenna et al.

Uit: J Clin Psychiatry (2005); 66:444-449.

Eerste vergelijkende studie naar zwangerschaps uitkomsten bij vrouwen die atypische antipsychotica gebruiken. De controle groep bestond uit zwangeren die deze middelen niet gebruiken en ook geen psychiatrische ziekte hadden.

Er waren geen aanwijzingen voor een verhoogd aantal aangeboren afwijkingen.
Vergeleken met de controle groep werden er meer babies met een laag geboortegewicht geboren in de groep vrouwen die atypische antipsychotica gebruikten. Commentaar het is onbekend of dit een effect van de ziekte bij de moeder is of het effect van medicatie gebruik Lees verder

Depressie en borstvoeding

Use of psychotropic medications in treating mood disorders during lactation: practical recommendations

M. Eberhard-Gran.

CNS Drugs (2006); 20(3):187-198.

Overzichtartikel

Overzicht per groep:

SSRI´s
In het algemeen lage uitscheiding in de borstvoeding en lage spiegel bij de baby.
Van alle SSRIs is er één waarbij borstvoeding wordt ontraden, fluoxetine. Fluoxetine heeft een lange halfwaarde tijd, baby kunnen deze stoffen nog niet zo snel afbreken en daarom kan dit tot problemen leiden. Lees verder

Bipolaire stoornis en zwangerschap

Management op bipolar disorder during pregnancy and the postpartum period

K.A. Yonkers et al.

Am J Psychiatry 161(4): 608-620.

Overzichtsartikel
Bipolaire stoornis komt bij 0.5-1.5% van de vrouwen in vruchtbare levensfase voor. De mogelijkheid op zwangerschap altijd bespreken met patiente met bipolaire stoornis. Hoog risico op verergering tijdens post partum episode. Effect van medicatie afhankelijk van soort medicatie en moment van gebruik. Behandeling met medicatie kan risico op terugval verlagen en daarmee problemen voor moeder en kind reduceren. Hierbij is het advies de minimaal effectieve dosis te gebruiken.

Lees verder