Verwijzingen naar de POP-Poli

Als zorgverlener kunt u uw patiënten doorverwijzen naar de POP-polikliniekvoor het bepalen van het risico op (hernieuwde) psychiatrische ontregeling tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Ook kunt u er terecht voor advies over hoe om te gaan met eventuele psychopathologie. Patiënten kunnen zich uitsluitend via de huisarts of andere zorgverlener aanmelden bij de POP-polikliniek.

Verwijzen

Voor verwijzing komen (aanstaande) moeders met actuele psychiatrische symptomatologie voorafgaande aan, of tijdens zwangerschap in aanmerking. Patiënten met een acute psychiatrische crisis dienen door de lokale crisisdienst te worden beoordeeld.

De volgende zorgverleners kunnen verwijzen naar de POP-polikliniek:

  • Verloskundigen, huisartsen of externe behandelaars (psychologen/psychiaters
  • Contactpersonen van Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming
  • Apothekers
  • Specialisten uit OLVG, locatie West en andere zorginstellingen.

U kunt op de volgende manieren verwijzen:

  • Telefonisch, via de polikliniek Verloskunde: (020) 510 8624. Wij verzoeken u dan dringend een brief met medische gegevens te faxen naar (020) 510 8843. Dit is noodzakelijk bij de voorbereiding van het spreekuur.
  • Een schriftelijke verwijsbrief faxen naar: (020) 510 8843.
  • Voor telefonisch overleg met het POP-team zijn wij in principe op woensdagmiddag bereikbaar. U kunt hiervoor een afspraak maken via de polikliniek telefoon (020) 510 8624. U wordt dan in de loop van de woensdagmiddag door het team teruggebeld.

Let op: het is voor patiënten niet mogelijk om zelf een afspraak te maken. Dit gaat alleen op verwijzing. Voor meer informatie kunt u bellen met de poli Gynaecologie via telefoonnummer (020) 510 8624.