Veel gestelde vragen

Waar moet ik aan denken bij een bezoek aan de POP poli?

Om een indruk te krijgen van hoe het er op onze polikliniek aan toe gaat kunt u van te voren de video op de homepage bekijken. Wij geven veel informatie, wij adviseren daarom om samen met uw partner of familielid/vriendin te komen.

Indien u de Nederlandse of Engelse taal onvoldoende beheerst, verzoeken wij u om een familielid/vriendin mee te nemen die het gesprek kan vertalen.

Is het verantwoord om psychiatrische medicatie te gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding?

De arts zal bij het voorschrijven van psychiatrische medicatie tijdens zwangerschap of borstvoeding een afweging maken tussen de negatieve effecten van het niet gebruiken of staken van psychiatrische medicatie op moeder en kind, en de eventuele gevolgen van het medicijngebruik voor de (ongeboren) baby. Als uw arts u adviseert om tijdens de zwangerschap of borstvoeding psychiatrische medicatie te gebruiken, hebben bepaalde medicijnen de voorkeur. Zie hiervoor het stuk over meest gebruikte medicatie.

Als ik psychiatrische problemen heb tijdens mijn zwangerschap, kan dit dan invloed hebben op mijn ongeboren baby?

Ja. Psychiatrische klachten in de zwangerschap zijn geassocieerd met spontane miskramen,  complicaties in de zwangerschap, een verhoogd risico op hoge bloeddruk en opname van de baby op de couveuseafdeling. Voor de moeder kunnen de klachten na de bevalling in ernst toenemen.  

Kan ik antidepressiva gebruiken als ik zwanger ben?

Ja, dit is in goed overleg met uw huisarts, psychiater en/of gynaecoloog zeker mogelijk. Overigens kan het stoppen met antidepressiva zonder overleg met de behandelend arts kans geven op hernieuwde psychiatrische klachten.

Wat gebeurt er als ik stop met antidepressiva tijdens mijn zwangerschap?

Acuut stoppen van medicatie in het algemeen kan aanleiding geven tot onthoudingsverschijnselen zoals slapeloosheid, verwardheid en agitatie. Bij een zwangere vrouw of kraamvrouw geeft het stoppen met medicatie een verhoogde kans op toename van de psychiatrische klachten, met alle gevolgen van dien voor de zwangere vrouw of moeder en de (ongeboren) baby.

Kan ik tijdens de zwangerschap een stemmingsstabilisator gebruiken?

Ja, dat kan in goed overleg met uw psychiater of huisarts. Bij het stoppen met een stemmingsstabilisator, is er een grote kans op terugval (met alle gevolgen van dien). Het voordeel van het doorgebruiken van een stemmingsstabilisator tijdens de zwangerschap en na de bevalling is dat de kans op een manie en/of depressie en een kraambedpsychose sterk verminderd wordt. 

Wat gebeurt er als ik stop met lithium tijdens mijn zwangerschap?

Patiënten met een onbehandelde bipolaire stoornis hebben vooral na de bevalling een verhoogd risico op een kraambedpsychose, met alle gevolgen van dien. Door het gebruik van een stemmingsstabilisator zoals lithium wordt dit risico verlaagd. Ook hier geldt dat plotseling staken van de medicatie aanleiding kan zijn voor nieuwe manisch-depressieve symptomen. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel moeder als kind.

Mag ik borstvoeding geven als ik lithium slik?

Nee, bij het gebruik van lithium wordt het geven van borstvoeding afgeraden.

Mag ik borstvoeding geven als ik antidepressiva slik?

Ja. Wel hebben bepaalde middelen dan de voorkeur. Fluoxetine (Prozac) wordt ontraden vanwege het optreden van een hogere concentratie van dit medicijn dan toegestaan  Verder heeft het een langere halfwaardetijd (tijd die het middel nodig heeft om af te breken) dan de andere middelen. Dit kan ertoe leiden dat het middel zich ophoopt in het lichaam van de baby. Ons advies is om bij borstvoeding te kiezen voor een andere SSRI, zoals sertraline (Zoloft) of paroxetine (Seroxat) die een kortere halfwaardetijd hebben. Ook dit dient in goed overleg met de behandelend arts te gebeuren. 

Heeft het gebruik van psychofarmaca door mannen invloed op de conceptie?

Dat is onbekend. Er is weinig onderzoek gedaan naar dit onderwerp.

 

Artikelen bij veel gestelde vragen:

  • A.Wewerinke, A.Honig, M.Heres, H.Wennink. Risicoprofielen voor psychiatrische stoornissen bij zwangeren en kraamvrouwen. NTVG (2006) 150: 294-298.
  • L.S. Cohen et al. Relapse of major depression during pregnancy on women who maintain or discontinue antidepressant treatment. JAMA (2006) 295 (5):499-507.
  • M. Eberhard-Gran et al. Treating mood disorders during pregancy; safety considerations. Drug Safety (2005) 28 (8): 695-706.
  • K.A. Yonkers et al. Management op bipolar disorder during pregnancy and the postpartum period. Am J Psychiatry 161(4): 608-620.
  • M. Eberhard-Gran. Use of psychotropic medications in treating mood disorders during lactation: practical recommendations. CNS Drugs (2006); 20(3):187-198.
  • K. Mc Kenna et al. Pregnancy outcome of women using atypical antipsychotic drugs: a prospective comparative study. J Clin Psychiatry (2005); 66:444-449.
  • O. Diav-Citrin et al. Safety of haloperidol and penfluridol in pregnancy: a multicenter, prospective, controlled study. J Clin Psychiatry (2005); 66:317-322