Fluoxetine

Wat betreft het gebruik van Fluoxetine (Prozac) gedurende de zwangerschap geldt ons algemene advies over SSRI’s gedurende de zwangerschap.

Wij raden af om borstvoeding te geven als u fluoxetine gebruikt. Dit vanwege een lange halfwaardetijd van fluoxetine. Dit medicament wordt voor via de borstvoeding aan het kind wordt doorgegeven. Pasgeborenen kunnen fluoxetine nog niet goed uitscheiden, waardoor stapeling van fluoxetine in het lichaam optreedt.