Antipsychotica

Over het gebruik van haloperidol (Haldol) gedurende de zwangerschap is veel bekend; er zijn geen aanwijzingen dat dit een verhoogde kans op aangeboren afwijkingen geeft.
Wat betreft nieuwere antipsychotica is er nog minder onderzoek gedaan, maar de onderzoeken die gedaan zijn, laten gunstige resultaten zien.
Wij adviseren wel om gedurende een zwangerschap waarin een nieuwer antipsychoticum gebruikt wordt de groei van de baby goed te vervolgen.