VUmc en Prezens starten onderzoek naar online behandeling bij zwangeren met psychische klachten

Tijdens zwangerschap en bevalling vinden er grote lichamelijke, psychologische en sociale veranderingen plaats. Deze veranderingen kunnen gepaard gaan met stress. Die stress kan zich uiten in gevoelens van somberheid en/of angst. Dit komt veel voor: bij ongeveer 12% van de vrouwen zijn dergelijke klachten zelfs zo ernstig dat gesproken wordt van een depressie of angststoornis. VUmc en Prezens starten een onderzoek naar de effectiviteit van de internet zelfhulpcursus ‘Mamakits online’ bij deze klachten.

Mamakits online is een innovatieve zelfhulpbehandeling voor zwangere vrouwen met depressieve en angstklachten. Gebruikers van de cursus leren in een vijftal lessen zorgen en problemen op een rijtje te zetten en te overwinnen. De zelfhulpcursus bestaat uit informatie, (huiswerk)opdrachten en oefeningen. Tijdens de cursus ontvangt de gebruiker online ondersteuning van een coach.

Vroegtijdig herkennen

Depressieve en angstklachten komen tijdens de zwangerschap regelmatig voor. Maar liefst 17 % van de vrouwen heeft klachten en 12% voldoet daarbij aan de criteria voor een depressieve of angststoornis. Omdat de klachten overlappen met andere veel optredende zwangerschapsklachten denken veel vrouwen en hun omgeving dat ‘het erbij hoort’. Het is van belang om psychische klachten vroegtijdig te onderkennen en te behandelen. Alleen zo kan worden voorkómen dat een depressie of angststoornis ontstaat of lang aanhoudt. Dit is niet alleen belangrijk voor de zwangere of voor de pas bevallen moeder, maar ook voor de baby. Die krijgt op die manier een betere start.

Internetcursus

“Voor veel vrouwen is het tijdens de zwangerschap te vermoeiend en ingewikkeld om naast hun werk, de zwangerschapscontroles en de zwangerschapsgymnastiek andere afspraken buitenshuis te maken. Dan kan een internet behandeling een uitkomst bieden”, vertelt VUmc-wetenschapper mw. Heller. “ Op dit moment biedt Prezens al een vergelijkbare door de VU ontwikkelde internetcursus aan voor algemene depressieve- en angststoornissen, daar zijn de ervaringen heel positief.” VUmc heeft deze cursus nu aangepast voor de specifieke problemen van zwangere vrouwen.

Aanmelden

De wetenschappers onderzoeken hoe de zwangere vrouwen de cursus ervaren, of deze voldoende aansluit bij hun behoefte en of de cursus voldoende helpt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via http://www.mamakits.nl/onderzoek/. Mamakitsonline is alleen toegankelijk voor vrouwen die meedoen aan het onderzoek. Loting bepaalt of de deelnemer in de onderzoeksgroep of controlegroep (geen behandeling) valt.

Na gebleken effectiviteit zal de online behandeling worden opgenomen in het reguliere aanbod van Prezens.

Over dit onderzoeksproject

Het onderzoek is een samenwerking tussen VUmc, de afdeling klinische psychologie van de VU en Prezens, onderdeel van GGZ inGeest, en is mede gefinancierd door Stichting tot steun VCVGZ. Prezens is onderdeel van GGZ inGeest en ondersteunt mensen bij veelvoorkomende psychische klachten, zoals stress, somberheid en angst. Dat doet Prezens face-to-face, in groepen en met online behandelingen.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op de website http://www.mamakits.nl/onderzoek/ of contact opnemen met Mw. H. Heller: T 020 4440196, E hm.heller@vumc.nl