Expertisecentrum

Een psychiatrische ziekte tijdens de zwangerschap of in de eerste maanden na de bevalling heeft negatieve gevolgen voor het welbevinden van de (aanstaande) moeder en het kind. Zo kunnen psychiatrische stoornissen tijdens de zwangerschap onder andere leiden tot zwangerschaps- en bevallingscomplicaties en een gestoorde moeder-kind band. Bovendien keren psychiatrische problemen vaak terug tijdens of na de zwangerschap.

Gezien deze ingrijpende gevolgen voor moeder en kind is het van belang dat zwangere vrouwen, kraamvrouwen en hun naasten goed geïnformeerd worden over zowel de risico’s van onbehandelde psychiatrische ziekte als de risico’s van (medicamenteuze) behandeling.

Het POP-expertisecentrum is opgericht om eerste en tweedelijns zorgverleners hierbij te ondersteunen. Ons gespecialiseerde, multidisciplinaire team, bestaande uit psychiater professor dr. A. Honig, verloskundige C.H. van der Bijl en kinderarts dr. H. Wennink werkt samen om goede zorg aan (aanstaande) moeder en haar ongeboren of pasgeboren kind te verlenen.

De voornaamste activiteit van het POP expertisecentrum is consultatie (advies geven). De verwijzer blijft in principe verantwoordelijk voor de behandeling.
Het POP-expertisecentrum bestaat uit twee onderdelen:

 1. Kennis en onderzoek. Wij volgen de laatste ontwikkelingen op het gebied van psychiatrie en zwangerschap op de voet en bespreken literatuur. Daarnaast dragen wij bij aan het vergroten van kennis over dit onderwerp door het doen van onderzoek.
 2. Het adviseren van zorgverleners en patiënten door middel van
  1. De POP-poli
  2. Het klinisch kraambed.
   Dit is een multidisciplinaire klinische voorziening, bedoeld voor het coachen van moeders bij de omgang met hun pasgeborene en om eventuele effecten van psychofarmaca gebruik op de pasgeborene te beoordelen.
  3. Nacontrole tot drie maanden op de kinderpolikliniek