Risico op autisme na antidepressiva tijdens zwangerschap

Auteurs: Margaux A. Bartens, Hanneke J.M.B. Wennink en Adriaan Honig

Bespreking van Boukhris T, et al. Antidepressant use during pregnancy and the risk of autism spectrum disorder in children. JAMA Pediatr. 2015;14:1-8.
Verschenen in NTVG: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D90

Waarom dit onderzoek?
Het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap neemt toe. De afgelopen jaren zijn een aantal studies verschenen die een mogelijk verband beschrijven tussen het ontstaan van een autismespectrumstoornis (ASS) bij kinderen en intra-uteriene blootstelling aan antidepressiva. Lees verder

Risico op neonatale pulmonale hypertensie bij SSRI-gebruik door moeder beperkt

Persisterende pulmonale hypertensie bij de neonaat (PPHN) is een zeldzame aandoening die voorkomt bij ongeveer 1,9 op de 1000 levendgeborenen. Symptomen variëren van lichte ademhalingsproblemen tot ernstig zuurstoftekort, waarbij intensieve medische zorg nodig kan zijn. In 2006 werd voor het eerst een relatie beschreven tussen SSRI-gebruik in de zwangerschap en het optreden van PPHN.

Lees verder

Zwangere met psychiatrische stoornis kan stoppen met roken

Veel zwangeren roken tijdens de zwangerschap, ondanks de nadelige gevolgen voor het kind. Patiënten met een psychiatrisch probleem roken zelfs aanzienlijk vaker. Ondanks het beperkte wetenschappelijk bewijs menen wij dat het wel degelijk mogelijk is om deze groep patiënten te motiveren en te ondersteunen bij het stoppen met roken. Ook als er niet gestopt maar minder gerookt wordt, worden gunstige effecten op het geboortegewicht van het kind gezien, een maat voor de negatieve effecten van het roken. Behandeling van de psychiatrische klachten lijkt de kans op stoppen te vergroten. Wij adviseren daarom iedere zwangere vrouw met psychiatrische klachten die rookt een combinatie aan te bieden van adequate psychiatrische behandeling en ondersteuning bij het stoppen met of verminderen van het roken. Op deze manier wordt een zo gunstig mogelijke uitkomst voor moeder en kind bewerkstelligd.

http://www.ntvg.nl/publicatie/zwangere-met-psychiatrische-stoornis-kan-stoppen-met-roken/volledig

Ontwenning bij de pasgeborene na blootstelling aan psychofarmaca tijdens de zwangerschap

Gebruik van psychofarmaca tijdens de zwangerschap leidt bij 20-30% van de pasgeborenen tot ontwenningssymptomen. Literatuur over ontwenningssymptomen, zowel over het objectiveren als het behandelen ervan, is niet eenduidig. Bij onderzoek in Pubmed en Embase werden 198 artikelen gevonden waarin mogelijk ontwenningssymptomen bij pasgeborenen werden beschreven na blootstelling aan psychofarmaca tijdens de zwangerschap. Veel voorkomende ontwenningssymptomen zijn veelal mild, zoals onrust, slaapproblemen en voedingsproblemen. Ernstige symptomen, waaronder convulsies, zijn zeldzaam. Het kan soms moeilijk zijn om ontwenningsverschijnselen te onderscheiden van intoxicatiesymptomen. De finneganscore wordt vaak gebruikt om ontwenning te herkennen. Post partum wordt een observatieduur van tenminste 48 h geadviseerd. Herkenning van ontwenning is van belang om onnodig aanvullend onderzoek te voorkomen. Bij symptomen van ontwenning zijn ondersteunende maatregelen als inbakeren en frequent voeden meestal afdoende. In geval van ernstige ontwenning is fenobarbital een therapeutische optie.

http://www.ntvg.nl/publicatie/ontwenning-bij-de-pasgeborene-na-blootstelling-aan-psychofarmaca-tijdens-de-zwangerschap/volledig