Long-term outcome following selective serotonin reuptake inhibitor induced neonatal abstinence syndrome

G. Klinger, D. Frankenthal et al., Journal of Perinatology (2011) 31, 615-620.

Doel

Vergelijken van de neurologische ontwikkeling op lange termijn tussen kinderen die neonataal ontwenningsymptomen (NAS) hadden ten opzichte van kinderen die geen NAS hadden. Alle kinderen waren tijdens de zwangerschap blootgesteld aan een selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Lees verder

Maternal Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, Fetal Growth, and Risk of Adverse Birth Outcomes

Hanan El Marroun, PhD; Vincent W. V. Jaddoe, MD, PhD; James J. Hudziak, MD; Sabine J. Roza, MD, PhD; Eric A. P. Steegers, MD, PhD; Albert Hofman, MD, PhD; et al.,Arch Gen Psychiatry. Published online March 5, 2012.

Onderwerp

Gebruik van selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s) in de zwangerschap; het effect op foetale groei en het risico op schadelijke effecten na de geboorte. Lees verder

Ontwenning bij de pasgeborene na blootstelling aan psychofarmaca tijdens de zwangerschap

Gebruik van psychofarmaca tijdens de zwangerschap leidt bij 20-30% van de pasgeborenen tot ontwenningssymptomen. Literatuur over ontwenningssymptomen, zowel over het objectiveren als het behandelen ervan, is niet eenduidig. Bij onderzoek in Pubmed en Embase werden 198 artikelen gevonden waarin mogelijk ontwenningssymptomen bij pasgeborenen werden beschreven na blootstelling aan psychofarmaca tijdens de zwangerschap. Veel voorkomende ontwenningssymptomen zijn veelal mild, zoals onrust, slaapproblemen en voedingsproblemen. Ernstige symptomen, waaronder convulsies, zijn zeldzaam. Het kan soms moeilijk zijn om ontwenningsverschijnselen te onderscheiden van intoxicatiesymptomen. De finneganscore wordt vaak gebruikt om ontwenning te herkennen. Post partum wordt een observatieduur van tenminste 48 h geadviseerd. Herkenning van ontwenning is van belang om onnodig aanvullend onderzoek te voorkomen. Bij symptomen van ontwenning zijn ondersteunende maatregelen als inbakeren en frequent voeden meestal afdoende. In geval van ernstige ontwenning is fenobarbital een therapeutische optie.

http://www.ntvg.nl/publicatie/ontwenning-bij-de-pasgeborene-na-blootstelling-aan-psychofarmaca-tijdens-de-zwangerschap/volledig

Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of persistent pulmonary hypertension in the newborn

Artikel

Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of persistent pulmonary hypertension in the newborn: population  based cohort study from five Nordic countries. Kieler H, Artama M, Engeland A, Ericsson Ö, Furu K, Gissler M, et al. BMJ 2012; 344:d8012. Lees verder

Wet BOPZ toegepast bij vroege zwangerschap van verslaafde

Cocaïnegebruik kan in lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht een gevaar voor de gebruiker opleveren, zeker wanneer deze zwanger is. Voor de ongeborene blijkt er al vanaf de conceptie een gevaar te bestaan. Indien er sprake is van gevaar voor de ongeboren vrucht, blijkt toepassing van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen ook vóór 24 weken zwangerschap mogelijk. De expliciete discussie over de implicaties van het ‘Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind’ (IVRK) in het licht van de Wet BOPZ is nog niet gevoerd. Wij pleiten ervoor dat het IVRK eerder – dus vanaf de conceptie – en nog strikter dient te worden toegepast. De risico’s voor de ongeborene en de zwangere zelf moeten per casus worden afgewogen tegen de inbreuken op de autonomie van de verslaafde patiënt. Als minder ingrijpende methoden falen, zal gezocht moeten worden naar meer dwingende manieren om verslaafde zwangeren ander gedrag op te leggen. Als de rechter na een zorgvuldige procedure tot het besluit komt om een verslaafde zwangere gedwongen op te nemen om de foetus te beschermen, zijn we het daar mee eens. Wij hopen dat de voorgestelde Wet Verplichte GGZ het mogelijk maakt om alternatieve, minder vergaande middelen in te zetten, bijvoorbeeld intensieve coaching of het aanwijzen van een voogd voor de duur van de zwangerschap.

http://www.ntvg.nl/publicatie/wet-bopz-toegepast-bij-vroege-zwangerschap-van-verslaafde/volledig