Risico op autisme na antidepressiva tijdens zwangerschap

Auteurs: Margaux A. Bartens, Hanneke J.M.B. Wennink en Adriaan Honig

Bespreking van Boukhris T, et al. Antidepressant use during pregnancy and the risk of autism spectrum disorder in children. JAMA Pediatr. 2015;14:1-8.
Verschenen in NTVG: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D90

Waarom dit onderzoek?
Het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap neemt toe. De afgelopen jaren zijn een aantal studies verschenen die een mogelijk verband beschrijven tussen het ontstaan van een autismespectrumstoornis (ASS) bij kinderen en intra-uteriene blootstelling aan antidepressiva.

Onderzoeksvraag
Leidt blootstelling aan antidepressiva in utero tijdens het tweede of derde trimester tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van een ASS bij het kind?

Hoe werd dit onderzocht?
Deze prospectieve cohortstudie vervolgde kinderen geboren in de periode 1998-2009. ‘Blootstelling aan antidepressiva’ werd gedefinieerd als een uitgeschreven recept voor antidepressiva tijdens tenminste de eerste dag van de zwangerschap. De diagnose ‘ASS’ werd gedefinieerd als het voorleggen van een vergoedingsaanvraag voor behandeling van een ASS of als de diagnose van een ‘ASS’ tijdens een opname vermeld was.

Belangrijkste resultaten
2532 vrouwen gebruikten antidepressiva tijdens het tweede of derde trimester. Bij hun kinderen werd een kleine, maar statistisch significante toename op het risico van het ontwikkelen van een ASS gezien (hazardratio (HR): 1,87; 95%-BI: 1,15-3,04). Bij 31 (1,2%) van deze kinderen werd een ASS gediagnosticeerd. Het gebruik van SSRI´s (n = 22; HR: 2,17; 95%-BI: 1,2-3,93) of het gelijktijdig gebruik van meer dan 1 antidepressivum (n = 5; HR: 4,39; 95%-BI: 1,44-13,32) was gerelateerd aan een significant verhoogd risico op het ontwikkelen van een ASS.

Consequenties voor de praktijk
Deze studie concludeert dat met name het gebruik van SSRI’s tijdens het tweede of derde trimester gerelateerd is aan een licht verhoogd risico op een ASS bij het kind. Het absolute risico is en blijft echter laag en stijgt van 0,7 naar 1,2%. In het onderzoek werd niet gecorrigeerd voor potentiële confounders als ASS in de familie, roken en BMI. Het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap moet individueel afgewogen worden tegen het risico dat moeder en kind lopen als een depressie tijdens de zwangerschap niet adequaat behandeld wordt.