The safety of escitalopram during pregnancy and breastfeeding: a comprehensive review

Artikel

Cesaria Bellantuono, Francesca Bozzi, Laura Orsolini and Mario Catena-dell’Osso 

Hum. Psychopharmacol Clin Exp 2012; 27: 534–539.

Psychiatric Unit and DEGRA Center, United Hospital of Ancona and Academic Department of Experimental and Clinical Medicine, Polytechnic University of Marche, Ancona, Italy

Onderwerp/doel

Het bespreken van de huidige literatuur over veiligheid van escitalopram in zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding.

Achtergrond

Depressie tijdens zwangerschap komt vaak voor. Tussen de 9 en 14% van de zwangere vrouwen hebben depressieve klachten. Dit heeft negatieve invloed op zowel moeder (o.a. toename roken- en alcoholgebruik, risico op suicide) als op het ongeboren kind (o.a. miskraam, pre- en dysmaturiteit). Escitalopram is één van de antidepressiva die vaak gebruikt wordt voor de behandeling van depressie. Artsen zijn soms echter nog terughoudend in het voorschrijven van escitalopram in de zwangerschap, omdat er onduidelijkheid is over de veiligheid (aangeboren afwijkingen?, miskramen en complicaties rondom de bevalling?).

Studie

Dit review is een samenvatting van alle literatuur die er op dit moment beschikbaar is over de veiligheid van escitalopram in zwangerschap en tijdens borstvoeding.

Methode

De databases van Medline en Pubmed werden doorzocht op Engelstalige artikelen die als onderwerp escitalopram en de combinatie met zwangerschap, congenitale afwijkingen of perinatale complicaties hadden. Daarnaast werd een search gedaan naar escitalopram en borstvoeding. Twaalf artikelen werden geselecteerd met betrekking tot de combinatie escitalopram en zwangerschap: zes cohort studies, één case-control studie en vijf case-reports. Vijf studies werden geselecteerd met betrekking tot de combinatie escitalopram en borstvoeding: twee cohort studies en drie case-reports.

Resultaten

Er is geen significant verschil in  het percentage aangeboren afwijkingen bij vrouwen die escitalopram gebruiken in vergelijking met vrouwen die geen antidepressiva gebruiken en dus geen toename van het aantal aangeboren afwijkingen. Eén van de twaalf studies beschreef een lager geboortegewicht (dysmaturiteit) bij vrouwen die escitalopram gebruikten tijdens de zwangerschap. In de andere studies werd dit niet gevonden. Er zijn geen negatieve effecten gerapporteerd van escitalopram tijdens borstvoeding. Escitalopram gaat in zeer lage doses (kinddoses variërend van 0.7 tot 5.3%) over in de moedermelk.

Bespreking

  •  sterke punten: volledig review van al het momenteel beschikbare bewijs, gaat over zowel het gebruik van escitalopram in zwangerschap als tijdens het geven van borstvoeding;
  • zwakke punten: studies die besproken worden zijn methodologisch heel verschillend, gedaan in kleine groepen en de lange-termijn effecten worden niet besproken.

Conclusie van het artikel

Escitalopram wordt beschouwd als een veilig middel bij gebruik in zwangerschap. Er lijkt geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen te zijn. Er is een mogelijke associatie met een toename van een lager geboortegewicht. Escitalopram mag ook tijdens het geven van borstvoeding gecontinueerd worden. Kanttekening is wel dat er relatief weinig studie gedaan is naar gebruik van escitalopram in zwangerschap en na bevalling en dat er meer onderzoek nodig is om een definitief oordeel over de veiligheid van escitalopram te geven.

Standpunt POP

Zwangere vrouwen met een verhoogd risico op depressieve klachten die vóór de zwangerschap met goed effect escitalopram gebruikten, kunnen dit in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding continueren.