Risicoprofielen voor psychiatrische stoornissen bij zwangeren en kraamvrouwen

A.Wewerinke, A.Honig, M.Heres, H.Wennink.

NTvG, (2006) 150: 294-298.

De frequentst voorkomende psychiatrische ziektebeelden pre en post partum zijn vooral depressie (komt bij 10% van de zwangeren voor), in mindere mate, paniekstoornis en zeldzaam psychose. Deze ziektebeelden hebben niet alleen negatieve gevolgen voor het welbevinden van de moeder, maar kunnen ook leiden tot obstetrische complicaties en een gestoorde moeder-kindrelatie.

Daarom is het belangrijk vrouwen met een verhoogd risico op een psychiatrische stoornis te identificeren, bij voorkeur voor of tijdens de zwangerschap. De belangrijkste risicofactor is een psychiatrische stoornis in de anamnese. Obstetrische risicofactoren voor een depressie zijn: ongeplande of ongewenste zwangerschap, zwangerschapshypertensie, een spoed sectio-caesarea, en een vroeg ontslag uit het ziekenhuis. Overige factoren zijn: lage sociaal-economische status, recente ‘life-event’, negatief zelfbeeld, weinig sociale ondersteuning, immigratie in de laatste vijf jaar, een gevoel van controleverlies tijdens de bevalling en voedingsproblemen bij het kind. Symptomen van de depressie en een angst/paniekstoornis kunnen in kaart worden gebracht met de “Hospital Anxiety Depression Scale”.Zwangeren met een psychiatrische stoornis worden bij voorkeur verwezen naar een multidiscipliniare polikliniek.