Pregnancy outcome of women using atypical antipsychotic drugs: a prospective comparative study

datum: 07/11/2006

Van: K. Mc Kenna et al.

Uit: J Clin Psychiatry (2005); 66:444-449.

Eerste vergelijkende studie naar zwangerschaps uitkomsten bij vrouwen die atypische antipsychotica gebruiken. De controle groep bestond uit zwangeren die deze middelen niet gebruiken en ook geen psychiatrische ziekte hadden.

Er waren geen aanwijzingen voor een verhoogd aantal aangeboren afwijkingen.
Vergeleken met de controle groep werden er meer babies met een laag geboortegewicht geboren in de groep vrouwen die atypische antipsychotica gebruikten. Commentaar het is onbekend of dit een effect van de ziekte bij de moeder is of het effect van medicatie gebruik

Discussie
Grootste verschil tussen de groepen was gepland versus ongeplande zwangerschap. In de blootgestelde groep lager geboorte gewicht mogelijk door levensstijl en niet door de medicatie. Geen stijging van aantal keizersneden, aantal zwangerschapsdiabetes en hoge bloeddruk problemen. Volgens literatuur is er bij schizofrenie een hoger risico op verloskundige problemen, maar deze werden niet aangetoond in deze studie. Bij gebruik atypische antipsychotica anticonceptie altijd bespreken en zo ongewilde zwangerschappen voorkomen. Blootstelling aan antipsychotica gaf in deze studie geen verhoogd risico voor moeder of kind.
Het nadeel van deze studie is dat het om kleine aantallen gaat. Ook is het mogelijk dat er alleen maar een specifieke groep werd onderzocht, omdat het alleen patienten betrof die zelf kontakt zochten met de betrokken instellingen.
Uiteindelijk streven naar een optimale behandeling tijdens de zwangerschap en de kraamperiode. Patiënten beschouwen als hoog-risico zwangeren en dus zorgvuldige monitoring wordt aangeraden.