Depressie en borstvoeding

Use of psychotropic medications in treating mood disorders during lactation: practical recommendations

M. Eberhard-Gran.

CNS Drugs (2006); 20(3):187-198.

Overzichtartikel

Overzicht per groep:

SSRI´s
In het algemeen lage uitscheiding in de borstvoeding en lage spiegel bij de baby.
Van alle SSRIs is er één waarbij borstvoeding wordt ontraden, fluoxetine. Fluoxetine heeft een lange halfwaarde tijd, baby kunnen deze stoffen nog niet zo snel afbreken en daarom kan dit tot problemen leiden.

TCA´s
In het algemeen lage uitscheiding in de borstvoeding.
Uitzondering is doxepine, daar zijn ook negatieve effecten bij de baby beschreven zoals sufheid en ademhalingsproblemen. Bij de andere TCA’s is het geven van borstvoeding toegestaan.

Benzodiazepines
In het algemeen lage uitscheiding in de borstvoeding, maar dit geldt niet voor diazepam. Dit heeft een lange halfwaarde tijd, en wordt soms in hoge concentratie in het bloed van de baby aangetroffen. Er zijn enkele beschrijvingen van problemen bij de baby bij het gebruik van diazepam zoals een ademhalings depressie.

Lithium
Alhoewel de hoeveelheid van lithium gemeten in moedermelk laag is, wordt het toch afgeraden om borstvoeding te geven. Dit heeft te maken met de lange halfwaarde tijd, waardoor de hoeveelheid zich in het bloed van de baby opstapelt. Er is een beschrijving van een baby die daardoor ernstige problemen kreeg. Er zijn echter ook studies die zeggen dat bovenstaande redenen te weinig aanleiding geven om borstvoeding af te raden.

Antiepileptica
Weinig uitscheiding in de moedermelk en wordt als veilig beschouwd. Er zijn wel enkele beschrijvingen van voorbijgaande leverproblemen zonder gevolgen voor de baby (carbamazepine) en bij een andere baby werd tijdelijk bloedarmoede en een tekort aan bloedplaatjes geconstateerd (valproaat).

Over lamotrigine zijn weinig gegevens bekend en wordt ook melding gemaakt van  een hoge concentratie van het middel in de moedermelk

Antipsychotica
Nog maar weinig over bekend, daarom kan borstvoeding niet aangeraden worden.